Rekryterade med kultur. Sänkte felrekryteringarna från 50 till 0 % och fick fler ansökningar.

Häften av nyanställningarna misslyckades. Personalbristen höll tillbaka tillväxten med tiotalet miljoner kronor per år. Då tog det internationella it-bolaget hjälp av oss på BOOM. Vi tog bland annat fram en urvalsmodell som rekryterar utifrån beteende och kultur. Efter projektet fick företaget fler jobbansökningar än tidigare. Och av tolv nyanställda – var alla kvar ett och ett halvt år senare. Tre år senare hade företaget växt från 70 till 101 anställda och ökat försäljningen med ca 82 miljoner kronor. Investeringen betalade sig med råge.

Rekrytera.

Ni anställer lögnare, inte de bästa

Så hette artikeln jag hade skrivit om frågorna som ställs vid anställningsintervjuer. Den handlade om att arbetsgivare ofta bara tar reda på hur duktiga kandidater är på att ljuga, inte hur väl de kommer att passa i rollen de söker. Bolagets vd läste texten. Sedan ringde han mig och berättade att företaget hade haft en tillväxt på runt 20 procent de senaste åren. Nu hotades expansionen av personalbrist och kostsamma felrekryteringar.

Hur ser du personlighet i ett cv?

Verksamhetens rekryteringar föll inte på att nyanställda saknade kompetens – utan på en mischmasch mellan organisationens tydligt utmejslade företagskultur – och den sökandes beteende. Men det är svårt att i ett cv se hur väl arbetssökande kommer att fungera i den dagliga verksamheten.

Culture eats strategy for breakfast

Troligtvis är det managementkonsulten Peter Drucker som står för citatet. Om nu kultur styr allt, vad är det då? En definition är att kultur är vad som styr hur människor agerar i en specifik situation. När vi går på fotbollsmatch beter vi oss på ett sätt. På Nobelfest ett annat. På jobbet ett tredje. Om skillnaden mellan olika människors agerande i en specifik situation blir för stor, då uppstår friktion, som i vissa fall rent av kan leda till krig. Kultur kan även definieras som: tro, beteenden och ritualer.

Kulturen måste definieras så att alla förstår

Med tanke på kulturens betydelse så var det där vi på BOOM började gräva. Det handlade om att verkligen förstå och definiera företagets kultur på djupet och hur de anställda var beskaffade. Vi tog fram ett intervjupaket som avslöjar kulturella särdrag, intervjuade medarbetarna, gjorde okulära observationer, sammanställde och analyserade resultatet utifrån den senaste beteendevetenskapliga forskningen. Tillsammans med ledningen landade vi sedan i följande definition av karaktären hos de anställda:

”En positiv och prestigelös smart doer, som sätter laget framför jaget.”

Eller om man vill göra det ännu enklare för sig – en scout. Tydligt, lätt att komma ihåg och agera utifrån. Det är bara att som anställd ställa sig frågan i en valsituation: hur skulle en scout göra? Och sedan agera på det sättet. En sådan distinkt definition av ett företags kulturkompass ersätter kilovis med policydokument. När vi nu visste exakt vem vi sökte, då kunde vi ta fram en urvalsmetod för arbetssökande. Den innehöll bland annat ett intervjupaket, observationspunkter och situationstester.

Nu kan verksamheten växa vidare

Arbetet vi hade gjort använde bolaget sedan till att digitalisera rekryteringsprocessen. Numer görs exempelvis den första sållningen av kandidater via frågeformulär på nätet. Och redan innan intervjun får den som hanterar rekryteringen en sammanställning av kandidatens person. Där framgår hur den matchar bolagets kultur och tjänsten i fråga. På så sätt kan personen som gör intervjun koncentrera sig på områden som känns oklara.

Resultatet av vårt arbete blev att av de tolv personer som anställdes efter projektet – var alla kvar i organisationen ett och ett halvt år senare. Företaget har fått en tydligare och enklare rekryteringsprocess som mäter hur väl en arbetssökande matchar företagskulturen. Dessutom får bolaget fler jobbansökningar idag än tidigare. Företaget har nu tre år senare växt från 70 till 101 anställda och ökat försäljningen med ca 82  miljoner kronor. Och så här kommenterade vd:n vår insats:

”Det är sällan jag blir imponerad, men det här var bra.”

Vill du också få rätt personal med beteendedesign?

Gör som vd:n på det internationella it-bolaget gjorde, ring oss.
08-31 00 02

Mejl