Innovationskulturens hemlighet

Alla talar om innovationskultur. Men vad är egentligen hemligheten bakom att skapa en sådan för din verksamhet? Svaret får du i denna artikelserie.

Detta är den sista av tre artiklar om utvecklingskultur, de föregående artiklarna hittar du här "Innovationskulturens mörka baksida" och här "Innovationskulturens ljusa framsida, så når du dit".

Innovationskulturens hemlighet

Riv innovationshindren

Vi har alla en idéspruta i oss, men ofta hålls den tillbaka. Det kan bero på dåligt självförtroende, att idésprutan är otränad, att den blir bedömd så fort den vågar visa sig eller drabbas av merjobb. Så om du vill skapa en innovationskultur behöver du till att börja med ta bort saker som håller tillbaka en sådan i din organisation. Kräv exempelvis inte ett business case så fort någon andas en ny idé. Låt den istället få mogna först under lättare former, så att det inte upplevs som en belastning att komma med innovationer. När förslaget sedan verkar kunna lyfta, testa det i liten skala eller frigör tid åt kollegan som ska ta fram ett eventuellt business case, istället för att stapla den uppgiften ovanpå övriga sysslor. I nästa stycke hittar du fler hinder att riva.

Träna på att bejaka

Traditionell coachning kan vara värdefull när ett uppslag har börjat få bärkraft, på samma sätt som ett business case. Men att försöka hjälpa en nykläckt idé framåt med frågor som: Vad ser du för resultat? Vad behöver du göra för att nå dit? När ska du göra det? riskerar att skapa en känsla för idékläckaren av att stå till svars och bli ifrågasatt.

Innovationskultur handlar om att konstant träna på att bejaka alla påfund som dyker upp, istället för att skjuta ner dem innan de har fått en chans att visa sin potential. De som inte lyfter kommer ändå att glömmas bort utan att någon behöver göra något åt det. Improvisations-skådespelare och bra reklambyråer är mästare på detta. Någon kommer med en idé. Kollegorna bekräftar och säger att det var en bra idé, innan de bygger vidare på den. Så här kan det se ut:

Kollega 1: Fläktarna i datarummet, gud vad de låter, vi har svårt att jobba inne hos oss. Kan man inte dämpa dem?

Kollega 2: Att dämpa dem var en bra idé. Kanske genom att lägga våta filtar över?

Kollega 1: Det kan man göra, och ställa upp fläktarna på hustaket med en lufttrumma ner till datarummet.

Ordet ”och” ovan är viktigt. Det utvecklar och lägger till något. Ordet ”men” ifrågasätter och tar bort. Därför bör ”men” helt sonika tas ur din organisations vokabulär om du vill skapa en innovationskultur.

Enligt ovan bollas uppslagen fram och tillbaka medan deras värde ökar. Inga idéer är dåliga. Allt förädlas. Det viktiga är därför antalet förslag. De bästa reklambyråerna brukar kräma ur sig hundratals idéer för att kunna leverera EN effektfull lösning. Du kan göra likadant i din organisation. Främja idéspruteri, bekräfta och bygg vidare. Skapa en förståelse för att det inte finns dåliga idéer. Däremot finns det uppslag som inte lyfter, men de glöms bort till förmån för dem som lyckas få luft under vingarna.

Belöna modet att våga riskera att misslyckas

Det går hejdlöst många misslyckanden på varje framgångsrik idé. Du kan ta del av några riktigt underhållande stolpskott på Museum of Failure. En innovationskultur kräver misslyckanden, därför bör sådana uppmuntras och lärdomarna av dem med stolthet spridas i organisationen. Gör exempelvis som Klarna med deras ”Fucked up Monday”. Låt kollegorna dela med sig av sina erfarenheter från misslyckade projekt. Vad som gick bra, vad som kunde ha gjorts annorlunda och hur ni kan bygga en process som minimerar misslyckanden – utan att döda goda idéer i sin linda.

Innovera dig själv, ta skitkritik

En ung tjej berättade om sin affärsidé för mig. Jag såg ett stort problem vad gällde målgruppens drivkrafter och frågade om hon ville få ett råd. Det ville hon. Då rekommenderade jag henne att ta reda på vad det var som drev hennes kundgrupp, bortom det uppenbara problemet produkten skulle lösa. Som svar fick jag:

”Tack men nej tack, jag vägrar att se negativt på min idé och lyssnar bara på positiva tankar.”


Själv ser jag mig som en mästare på att ta skitkritik från mentorer och kompetenta vänner. Ofta har kritiken inte bara saknat alla spår av att vara inlindad. Vid ett tillfälle blev jag kallad för idiot av en lärare på Berghs School of Communication. Även om jag ser det uttalandet som något onyanserat, så är han fortfarande den bästa lärare jag har haft. Det viktiga är att kritikerna har bjudit mig på sitt engagemang, sin tid och sin kunskap. Därför har jag tuggat i mig. Det har varit enormt lärorikt.

Varför vill du utveckla en innovationskultur?

Det är den första frågan du behöver besvara innan du drar igång ett sådant arbete. Även om order "innovation" har en skön klang, så finns det för- och nackdelar med alla kulturer. Och det kommer du kunna läsa mer om i denna bulletin framöver.

Tips för en innovationskultur

  • Få medarbetarna att känna sig trygga.
  • Tydlighet skapar trygghet. Sätt därför ett glasklart ramverk för din verksamhet: var ni är, vart ni ska, varför, önskade och oönskade beteenden för att komma dit, belöningssystem, ritualer, symboler, språk...
  • Kräv inte färdiga förslag à la business case, låt idéerna få mogna först, annars kommer de att tystna.
  • Träna på att bekräfta och utveckla varandras idéer.
  • Träna på att ta skitkritik, det blir jag aldrig fullärd i.

För dig som är vetgirig


Dela
08-31 00 02

Mejl