Innovationskulturens ljusa framsida, så når du dit

Trygghet, trygghet, trygghet. Det är A och O för att du ska kunna skapa en utvecklingskultur. Men hur tar du reda på i vilken utsträckning dina medarbetare verkligen känner sig trygga? Och hur skapar du en innovationskultur? Svaren hittar du under bilden nedan.

Detta är artikel två om utvecklingskultur, den första hittar du här: Innovationskulturens mörka baksida.

Innovationskultur

Innovationskultur kräver trygghet

Utveckling handlar om att riskera att misslyckas. Därför måste du först säkra att medarbetarna känner att de vågar göra fel, innan du börjar tänka på att införa en innovationskultur. Och det fungerar inte med att fråga de anställda om hur de känner sig. Risken är nämligen stor att de som upplever otrygghet inte vågar säga det, då det kan uppfattas som kritik mot företaget.

Inte ens trevlig stämning behöver innebära trygga kollegor

Det kan istället vara ett auktoritärt sätt att förbjuda ifrågasättande kritik på. Att här vill vi inte ha någon som förstör myset. Och håller medarbetarna tyst med och gör som chefen säger, då är det troligtvis för att de inte vågar annat. Därför kan gnäll och ifrågasättanden vara ett tecken på att personalen känner sig trygg. Det bästa sättet för dig att ta reda på hur det egentligen ligger till med tryggheten på din arbetsplats – är att låta någon utifrån genomföra anpassade intervjuer, eller övningar, och med en neutral blick röra sig i verksamheten.

Struktur viktigast för trygghet

Om du och dina medarbetare inte vet var ni är och vart ni ska. Vad ni är ansvariga för och vilket mandat ni har. Hur ni förväntas uppföra er med mera. Då riskerar er organisation att karaktäriseras av missförstånd, tjafs och skitsnack. Fokus på problem och att hitta syndabockar. Meningslösa tidskrävande möten. Politik och rädsla för att göra fel. Misstro mot ledningen. Kort och gott, en allmän otrygghet kommer att sprida sig på arbetsplatsen. Därför är struktur det första du bör få på plats, innan du börjar arbeta vidare med att utveckla en innovationskultur. I artikeln Simon Sinek sågas av content-guru kan du läsa mer hur du utvecklar en trygg struktur för din organisation.

Sammanfattande tips för en innovationskultur

  • Ta hjälp utifrån för att få ärliga svar på hur trygga dina medarbetare känner sig.
  • Utveckla en struktur med en tydlig riktning, kärnvärden, ansvar, mandat…
  • Läs nästa artikel med konkreta arbetssätt för att skapa en innovationskultur.

För dig som är vetgirig


Dela
08-31 00 02

Mejl