Värdeord istället för floskler – 4 steg

De ter sig lätta att ta fram, värdeorden. Därför gör organisationer gärna det på egen hand under en kick-off eller workshop. Resultatet brukar vara några sköna glosor som: glädje, engagemang och respekt. Ord som ingen kan ifrågasätta. För vem skulle inte vilja ha det så på sin arbetsplats. Dessutom har du kanske fått vara med under framtagandet, då kan det kännas jobbigt att framstå som en osolidarisk gnällis. Läs om hur du avslöjar floskler och tar fram värdeord som verkligen hjälper dig och dina kollegor till framgång.

Värdeord som styr beteende: Be evil.

Så undviker du värdeord som är floskler

Bra värdeord, de styr hela verksamheten. De hjälper dig och dina medarbetare att välja hur ni ska agera för att nå affärsmålet. Både i oförutsedda situationer och utanför det som får plats i processbeskrivningar.

Floskler, å andra sidan, är sköna ord som ofta bara beskriver vad som förväntas av dig som anställd. Du förväntas exempelvis visa "respekt" för dina kollegor, oavsett vilken arbetsgivare du har. Därför får du ingen vägledning av ett sådant värdeord när du står inför en valsituation. Få företag skulle välja ”respektlös” för att skapa beteenden som driver mot affärsmålet.

När företagsledningar upptäcker att medarbetarna inte minns värdeorden, än mindre använder dem, då tror de gärna att lösningen är att trumma in termerna hårdare i huvudet på personalen. Men det fungerar inte med floskler. Varför ska du lägga något på minnet som inte hjälper dig att utföra ditt arbete?

Premiumpris kräver premuimbeteende – ett kundexempel

Rackspace levererar molntjänster till över 200 000 företag världen över. När vi hjälpte dem var deras affärsidé att bygga de säkraste datacentren på jorden, och därifrån leverera molntjänster för affärskritiska applikationer. Dit kunde kunderna ringa dygnet runt för att få hjälp av en kvalificerad tekniker. Varje kund hade därtill en person som var ansvarig för just deras system. Någon som kontinuerligt rapporterade belastning, kvalitet och gav förslag till förbättringar. Allt var premium, men så kostade det också. Deras värdeord var ”Fanatical Support” som de använde mot kunder såväl som medarbetare. Det var ingen tvekan om vad kunderna kunde förvänta sig för servicenivå från Rackspace. Och det var ingen tvekan bland de anställda om hur de skulle agera, för att leverera företagets unika konkurrensfördel, en premium-premium marknadsposition.

”Värdeord ska hjälpa dig och dina kollegor att driva affärskritiska delar av verksamheten mot affärsmålet.”

4 steg till framgång

Här följer 4 steg över hur du tar fram värdeord som gör skillnad för din verksamhet.

1. Arbetet måste göras och levas av ledningsgruppen: Utan ledningens engagemang blir strategier för kultur- och beteendestyrning lika värdefulla som brutna nyårslöften.

2. Definiera verksamhetens affärskritiska delar: Värdeorden ska hjälpa dig och dina kollegor att driva affärskritiska delar av verksamheten mot affärsmålet. Därför behöver ni först ta reda på vilka de affärskritiska delarna av verksamheten är. Sedan bör ni planera för hur de delarna ska utvecklas över tiden för att vara i samklang med trenderna på marknaden, kunderna, konkurrenterna, teknik, värdekedjan från inköp och produktion till distribution, vad som är lönsamt, marknadsposition, säljstrategi etc.

3. Definiera nyckelbeteenden: När ledningsgruppen har nått en samsyn kring vilka de affärskritiska delarna av verksamheten är, då kan ni börja definiera vilka nyckelbeteenden som ska driva dem mot affärsmålet. Är det kreativitet eller att följa en standardrutin? För en pilot på ett reguljärflyg är det till 99 procent det senare. Är det snabbhet för att vara först på marknaden, eller att låta konkurrenterna göra kostsamma misstag och vänta på att tekniken och kundernas förståelse mognar? Är det oöverträffad service, eller låga kostnader? Vad ska avgöra era val på strategisk nivå och i vardagen?

4. Ta fram värdeord: I det här läget vet du var verksamheten är och var ni ska vara i framtiden. Och du vet vilka nyckelbeteenden som ska ta er dit. Nu kan du etikettera dem med värdeord.

Projekt för att införa lönsam kulturstyrning

De fyra stegen ovan brukar ta 3-9 månader och ett antal workshoppar med företagsledningen. Resultatet är vanligtvis en samsyn i ledningen kring verksamheten. Exempelvis var man är, vart man ska och hur man ska komma dit. Och varför någon ska vilja söka jobb eller köpa produkter där istället för hos en konkurrent.

Dessutom brukar vi skapa konsensus kring en uppsättning relevanta strategiverktyg som: vision, affärsidé, position, why, how, what och mission. Ovanpå detta kommer kulturstyrning som skapar beteenden och är i samklang med dessa strategier. Exempelvis värdeord, policys, en gemensam tro, myter, förebilder, ritualer, symboler som titlar och eget rum, utmärkelser, språk, klädsel…

Som du ser är värdeorden toppen på isberget vad gäller att skapa en verksamhet; där medarbetarna självständigt och engagerat driver mot ett gemensamt mål.

För dig som är vetgirig


Dela
Stort intresse för kultur, affärsvärde lockar

Handelskammaren blev fullbokad med över 120 anmälda till föredraget "Alla snackar om värdeord – släng skräpet". Mitt inlägg med samma titel fick 6 123 visningar på LinkedIn. Ett antal ledningsgrupper vill få hjälp med kulturinventering av oss på BOOM. Affärsvärdet av kulturstyrning har blivit uppenbart. Låt oss få bjuda på tre uppslag kring hur du kan ta del av det.

Här får du tre uppslag om kulturstyrning:

  1. Ladda ner avsnittet om 9 fallgropar vid kulturstyrning från föredraget "Alla tjatar om värdeord – släng skiten".
  2. Boka föredraget åt dig och dina kollegor "Alla tjatar om värdeord – släng skiten". Ring 08-31 00 02 eller mejla Tommy på BOOM.
  3. Läs artikelserien "Innovationskulturens mörka baksida".

Dela
08-31 00 02

Mejl