Varför köpa just av dig, vem ska köpa, när, var, hur…?

Saknar du säljstrategier som svarar på frågor som dessa; då förlorar du affärer. Även om du är grym på att sälja. Vi hjälper dig med att ta fram säljplaner utifrån vad det egentligen är som får dina kunder att köpa, eller inte köpa. Deras medvetna och omedvetna drivkrafter. Du får svart på vitt vem du ska kontakta, när, var och hur. Sociala media, telefon, nätverk, event eller någon annan väg.

Säljstrategier som bäddar för framgångsrik försäljning.

Tillsammans utgår vi från din verksamhet och tittar exempelvis på:

Externa faktorer som påverkar din säljstrategi

• Var är ditt företag idag på marknaden, var vill ni vara i morgon och hur ska försäljning hjälpa er att komma dit?
• Triggerpunkter i kundens köpprocess.
• Målgruppens köpprocess: vilka är med, vad har de för roller och vilka är deras medvetna och omedvetna drivkrafter?
• Hur uppfattas ert varumärke?
• Konkurrenssituationen och marknadstrender?
• Lönsamhet hos olika kundgrupper?
• Vilka ska ni sälja till idag och i morgon utifrån en lönsamhets- och positioneringsstrategi?

Interna faktorer som påverkar din säljstrategi

• Är företagets kultur genomsyrad av ett professionellt affärsmannaskap?
• Finns det ett stort engagemang i att upptäcka och fånga affärsmöjligheter?
• Vilka insatser krävs i varje steg av säljprocessen för att nå målen?
• Ansvarsområden: leadsgenerering, boka och göra besök, KAM, bearbeta nya eller existerande kunder?
• Går individuella säljmål i samklang med företagets övergripande ambitioner och kundlöften?

Handfast hjälp med att omsätta säljstrategier i affärer

Övergripande säljstrategier är oerhört värdefulla, men de tappar sin glans om de inte omsätts i praktik. Därför hjälper vi dig gärna med:

• Konkreta insatser för att göra affärsmannaskap till central del av företagskulturen.
• Skapa ett stort engagemang på ditt företag kring att fånga affärsmöjligheter.
• Upplägg för leadsgenerering via sociala media, telefon etc.
• Kontrollpunkter och nyckeltal för olika steg i säljprocessen.
• Prognosmetoder för kontinuerlig information om framtida förväntat ordervärde.
• Bestämma kampanjstorlek på målgruppen, identifiera den ner på företags- och personnivå.
• Registerkörningar för att exempelvis hitta tvillingar till A-kunder.
• Ringmanus.
• Prospektkvalificering.

Ring nu så får du veta mer om hur du kan öka försäljningen.
08-31 00 02

Mejl