Reklamåret ser mörkt ut enligt Konjunkturinstitutet, och SvD talar om nervösa företagsledare som skär i marknadsbudgeten. Frukta inte. Läs hur du gör för att ändå få de roligaste uppdragen och de lönsammaste affärerna. I denna bulletin:

• ”Dystert 2012 väntar reklamen”
• Creative suite ersätter kreatörer
[clear] [bild]https://www.boom.tl/wp-content/uploads/2012/04/Investering-i-marknadsföring.jpg[/bild] [rubrik]”Dystert 2012 väntar reklamen”[/rubrik]

Så skrev SvD idag och hävdar att många företag ser på reklam och marknadskommunikation som en kostnad lätt att skära i, snarare än en investering. Men du kan påverka den synen genom att koppla ditt erbjudande till köparens resultaträkning.

Detta gör du enklast genom att tillsammans med köparen uppskatta kostnaden för problemet som ska lösas. Det ni kommer fram till, det skattade värdet, är det högsta affärsvärde din byrå kan bidra med. Om ni löser hela utmaningen. Skattningen är intäktssidan av investeringskalkylen. Priset kan du sätta i relation till det värdet och visa på att det rör sig om en investering – inte en kostnad.

Du hittar mer om att sälja kreativa tjänster i Säljskolan #1,  #2,  #3  och  #4.

[clear] [bild]https://www.boom.tl/wp-content/uploads/2012/04/Hantverk.jpg[/bild] [rubrik]Creative Suite ersätter kreatörer[/rubrik]

Då och då träffar jag företagsledare som säger att de inte behöver byråhjälp längre, nu när de köpt Creative Suite.

Du håller säkert med mig om att programvara inte kan ersätta år av erfarenhet och utbildningar från Berghs, Hypher Island m.fl. Samtidigt vill jag fråga dig: har du någon utbildning i att sälja dina kreativa tjänster? Om inte bör du veta att försäljning är ett hantverk som kräver utbildning och erfarenhet. Och även om du är en duktig kommunikatör, så rör det sig om en annan sorts kunskap.

Eller som Ulf Bergman på Stolt Kommunikation sa på min kurs om att sälja kommunikation:

”Du behöver stå på två ben. Kommunikation och sälj. Annars haltar du”.

Många byråer väljer bort att utveckla sin säljkompetens, till förmån för att bara stärka sin kommunikativa kunskap som de då riskerar att inte få använda fullt ut.

I Säljskolan #1,  #2,  #3  och  #4 hittar du mer om hur du gör för att få betalt för din kompetens.
08-31 00 02

Mejl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *