Distansarbete, vän eller fiende?

It-jättar säger att hemarbete är framtiden. Psykologer varnar för oengagerad och deprimerad personal. Läs om hur du med kulturstyrning får kollegorna att engagerat driva mot bolagets mål, även när de jobbar hemifrån.

Distansarbete, vän eller fiende?

Permanent WFH (Work From Home) trendar i sociala media

Personalen på Facebook och Google dyker inte upp på kontoret igen förrän tidigast nästa år. Därefter kommer hälften av Zuckerbergs medarbetare att jobba hemifrån. Och på Twitter behöver personalen aldrig någonsin dyka upp på kontoret igen. Om de inte vill. Det säger Jack Dorsey deras CEO. WFH-trenden kommer att påverka alla bolag, direkt eller indirekt.

Allt handlar om mänskliga behov – men glöm Maslow

Den största utmaningen för distansarbete är att hjärnan främst ser arbetsplatsen som ett socialt system. Inte en lönetransaktion. Därför styrs medarbetarnas prestation av hur väl det sociala systemet tillfredsställer deras behov.

Maslows behovspyramid säger att våra behov tillgodoses i en viss ordning. Först de fysiologiska som mat och sex. Därefter trygghet, gemenskap, bekräftelse och sist självförverkligande. Ny forskning ställer nu hans pyramid på ända. Den visar att hjärnan sätter sociala behov främst, tillsammans med annat som är avgörande för vår överlevnad, som luft. Det finns exempelvis skäl till att det värsta straffet på ett fängelse är isoleringscell. Människan är ett flockdjur som för sin överlevnad behöver vara del i ett socialt sammanhang. Om vi hamnar utanför gemenskapen aktiveras samma område i vår hjärna som när vi upplever smärta (dorsala främre gördelvindlingen). Utanförskap leder ofta till depression och att vi dör i förtid.

”Hjärnan ser arbetsplatsen främst som ett socialt system, inte en lönetransaktion.”

Att dina medarbetare känner sig som en viktig del av din organisation är alltså avgörande för deras prestation. Det bidrar till att de känner sig trygga. Otrygghet dödar annars produktivitet. Den drar igång hjärnans system för att hantera hot, vilket stjäl syre och glukos från arbetsminnet där ny information och idéer hanteras. Det vill säga där analytiskt tänkande, kreativitet och problemlösning sker.

Du behöver jobba hårt med vi-känslan vid distansarbete

Trygghet är alltså viktigt för att dina medarbetares prestationsförmåga.  Och vill du även att de engagerat ska driva mot ett gemensamt mål, då är det några centrala bitar du bör tänka på, exempelvis upplevelsen av kontroll. Att det finns en tydlighet i vad gruppen håller på med, mål, förväntningar, vem som gör vad, vad som belönas och bestraffas med mera.

Medlemmarna i en effektiv grupp behöver även vara övertygade om att ifall de får problem, då kommer teamet till undsättning. Det förutsätter i sin tur att alla i gruppen känner ett ömsesidigt beroende. Då ställer de upp för varandra, därför att de vet att kollegorna kommer att finnas där för dem om de själva behöver hjälp. Upplevelsen av ett ömsesidigt beroende behöver finnas hos alla i gruppen, från praoeleven som kan bli bolagets nästa stjärna till seniora medarbetare. Om upplevelsen saknas faller teamet sönder i individer som tycker att de klarar sig bäst på egen hand.

Sammantaget kan kontroll och ett ömsesidigt beroende skapa ”VI-känsla” i en grupp. Känslan är avgörande för att få självgående medarbetare som samarbetar mot ett gemensamt mål. Inte bara rent logiskt, att de vet vad som gäller. VI-känslan är även värdefull för vår hjärna eftersom det första den frågar sig när den ser en annan människa är: vän eller fiende? VI eller DOM? Hindu eller kristen? Vi på golvet eller cheferna som bestämmer. Och lyckas du skapa vi-känsla i din grupp, då utsöndrar din och dina kollegors hjärnor oxytocin. Ett hormon som får er att släppa garden, slappna av och samarbeta bättre. Att skapa VI-känsla är centralt vid distansarbete, eftersom distans i sig tär på "VI:et" som du strax ska få se.

Detta behöver distansarbete kompensera för

På kontor kan du inreda för att förstärka vad ert VI ska stå för. De traditionella bankpalatsen ska ge intryck av finansiellt styrka och odödlighet. Lekrummen på trendiga it-bolag signaler kreativitet. Och på kontor kan medarbetarna se och ta efter förebilder, för att på så sätt känna sig trygga med att de beter sig på rätt sätt. Där kan de ta del av ritualer som fika och AW för att sprida informell kunskap och stärka VI-känslan. Myter och historier kan berättas som ger uttryck för bolagets själ, anledningen till att ni finns, som också inger en känsla av kontroll. Statusmarkörer som utmärkelser eller arbetsplatsernas utformning bidrar även de till upplevelsen av kontroll, då de tydliggör din och kollegornas plats i hierarkin och inte minst – vilka beteende som leder till framgång i organisationens sociala system. Och på kontoret blir kollegorna bekräftade av varandra, förhoppningsvis även av chefen, vilket också bidrar till att de känner sig trygga.

Kontor är helt enkelt utmärkta verktyg för att skapa ett gemensamt VI som får medarbetarna att engagerat samarbeta mot samma mål. Frågan är hur man skapar samma förutsättningar med distansarbete? I nästa och sista artikeln av denna artikelserie får du svaret ”Så får du distansarbete att engagerat driva mot ett gemensamt mål”.

För dig som är vetgirig

Denna artikel inspirerades av


Dela
08-31 00 02

Mejl